Angular Contact Ball Bearings

Contact Now

NTN ael205 Bearing

11.5 kN 45 mm
40 mm CN

80 mm x 140 mm x 44,45 mm TIMKEN 5216 Angular Contact Ball Bearings

1800 r/min 142.318 mm
254 mm 2.3

75 mm x 130 mm x 41,28 mm TIMKEN 5215K Angular Contact Ball Bearings

52 mm 80 mm
2.9 4.4

70 mm x 125 mm x 39,67 mm TIMKEN 5214K Angular Contact Ball Bearings

0.1 h8
8 mm 10 N/mm²

75 mm x 130 mm x 41,28 mm TIMKEN 5215 Angular Contact Ball Bearings

4515 kN 750 r/min
436 mm 22.3 mm

60 mm x 110 mm x 39,67 mm TIMKEN 5212WD Angular Contact Ball Bearings

125 mm 121 mm
40 mm 0.25

70 mm x 125 mm x 39,67 mm TIMKEN 5214 Angular Contact Ball Bearings

SR-38-32 1.25 in
173 kN 34.925 mm

65 mm x 120 mm x 38,1 mm TIMKEN 5213K Angular Contact Ball Bearings

3400 kN 720 kN
1.45 330.302 mm

60 mm x 110 mm x 36,53 mm TIMKEN 5212W Angular Contact Ball Bearings

1.50 mm 0 rpm
95000 N 2800 rpm

55 mm x 100 mm x 33,32 mm TIMKEN 5211K Angular Contact Ball Bearings

One Shield & Snap-Ri 124000 N
170.0000 mm 2.00 mm
1/11